Elegia podróżna (Travel elegy) | Wisława Szymborska

Wszystko moje, nic własnością,                   Everything’s mine though just on loan,
nie własnością dla pamięci,                           nothing for the memory to hold,
a moje dopóki patrzę.                                     though mine as long as I look.

Ledwie wspomniane, już niepewne,           Memories come to mind like excavated statues
Boginie swoich słów.                                      that have misplaced their heads.

Z miasta Samokow tylko deszcz                  From the town of Samokov, only rain
i nic prócz deszczu.                                        and more rain.

Paryż od Luwru do paznokcia                     Paris from Louvre to fingernail
bielmem zachodzi.                                         grows web-eyed by the moment.

Z bulwaru Saint-Martin zostały schodki    Boulevard Saint-Martin: some stairs
i wiodą do zaniku.                                          leading into a fadeout.

Nic więcej niż półtora mostu                        Only a bridge and a half
w Leningradzie mostowym.                         from Leningrad of the bridges.

Biedna Uppsala                                               Poor Uppsala, reduced to a splinter
z odrobiną wielkiej katedry                          of its mighty cathedral.

Nieszczęsny tancerz sofijski,                        Sofia’s hapless dancer,
ciało bez twarzy.                                             a form without a face.

Osobno jego twarz bez oczu,                        Then separately, his face without eyes;
osobno jego oczy bez źrenic,                        separately again, his eyes with no pupils,
osobno źrenice kota.                                      and, finally, the pupils of a cat.

Kaukaski orzeł szybuje                                  A Caucasian eagle soars
nad rekonstrukcją wąwozu,                          over the reproduction of a canyon,
złoto słońca nieszczere                                  the fool’s gold of the sun,
i fałszywe kamienie.                                       the phony stones.

Wszystko moje, nic własnością,                  Everything’s mine but just on loan,
nie własnością dla pamięci,                          nothing for the memory to hold,
a moje dopóki patrzę.                                    though mine as long as I look.

Nieprzebrane, nieobjęte,                              Inexhaustible, unembraceable,
a poszczególne aż do włókna,                      but particular to the smallest fiber,
ziarnka piasku, kropli wody                         grain of sand, drop of water—
– krajobrazy.                                                   landscapes.

Nie uchowam ani źdźbła                              I won’t retain one blade of grass
w jego pełnej widzialności.                          as it’s truly seen.

Powitanie z pożegnaniem                            Salutation and farewell
w jednym spojrzeniu.                                    in a single glance.

Dla nadmiaru i dla braku                              For surplus and absence alike,
jeden ruch szyi.                                               a single motion of the neck.

Advertisements